The King's Mistress

Maskes en Ayres aan het Engelse hof

3 tot 5 muzikanten: zang, blokfluiten, viool, viola da gamba, klavecimbel/virginaal 

The King's Mistress laat zich inspireren door de favoriete spektakels van de Engelse hovelingen in de 16de en 17de eeuw: de Maskes. Deze feestelijkheden voor en door het hof, verwant aan de Italiaanse intermedii en de Franse ballet de cour, brachten een snuifje magie en propaganda aan alle soorten evenementen. In prachtige decors en kostuums, wisselden verschillende vormen van kunst (muziek, theater, dans, zang et poëzie) elkaar af. Antimaskes en hoofdmaskes volgden elkaar op, ingeleid door gezongen passages. Het ensemble Cannamella speelt voor u Ayres, Divisions, Catches, Maskes et andere dansen van componisten zoals Giles FARNABY, Henry PURCELL, Tobias HUME, William BRADE en J. DOWLAND. Ernstige, maar ook volkse melodieën, katapulteren u in de tijd; terwijl heksen en nymfen, liefde en strijd, u meenemen naar de wereld van het imaginaire.


Ontdek het luisterfragment:


Blomhofken van Cupido

Lief en leed in de Antwerpse en Brusselse liederen van de 17de eeuw

Verschillende bezettingen mogelijk vanaf 3 muzikanten

Cupido’s plagerijen, minne-klaghten, kluchtlietjes en processieliedekens … Onze voorouders bezongen deze kleurrijke muziektafereeltje op vermakelijke momenten in de kroeg, op het werk of gewoon gezellig thuis, onder familie en vrienden. Deze favoriete melodietjes werden, samen met mooie gedichten, uitgegeven in de vorm van kleine zakboekjes zoals het Brusselschen Blom-Hof van Cupido (1641), Den eerelycken pluck-voghel (Brussel, 1677) en Het citherken van Jesus (Brussel, 1670). Het ensemble Cannamella brengt deze Brusselse vertelsels en klinkdichten weer tot leven, afgewisseld met deuntjes van weleer.


Castles

Kastelen uitgebeeld in 6 eeuwen muziek

4 muzikanten

Aline Hopchet: blokfluit, schalmei, pommer, kromhoorn, zang en artistieke leiding

Julia Fankhauser: schalmei, blokfluit, kromhoorn en barokhobo

Piet Stryckers: vedel, viola da gamba, kromhoorn, barokcello en percussie

Piet Van Steenbergen: luit, theorbe en viola da gamba


Het ensemble Cannamella brengt een muzikale ode aan de kastelen in Vlaanderen en omstreken, gebouwd en aangepast van de middeleeuwen tot nu. Mooie muziek, een beeldende PowerPointpresentatie en een woordje uitleg brengen u terug naar tijden van weleer. Feestelijke muziek voor ridders en jonkvrouwen wordt afgewisseld met polyfonie en dansen uit de Renaissance én virtuoze barokmuziek. Vier muzikale duizendpoten brengen voor u een zeer gevarieerd programma met muziek van o.a. mijnheer of mevrouw anonymous, Tielman Susato, Jean-Baptiste Lully, Robert de Visée en Antonio Vivaldi.

Cantiones Natalitiae

Kerst in Antwerpen en Brussel ten tijde van Rubens

5 of 6 muzikanten: sopraan, blokfluit, barokhobo, viool, viola da gamba, luit, klavecimbel

5 of 6 muzikanten : tenor, blokfluit, dulciaan, viool, viola da gamba, luit, klavecimbel/orgel

In het 17de-eeuwse Antwerpen weerklonken rond kerstmis de Cantiones Natalitiae. Deze meerstemmige kerstliederen, in het Nederlands of Latijn, werden gezongen door de professionele zangers van het kerkkoor, onder begeleiding van het orgel. Het meest geliefde thema was het pastorale gebeuren in de kerststal. Ontelbaar zijn de liederen waar het kindje Jesus ligt op stro in de kou, omringd door os en ezel. Herders laten hun bokjes en schaapjes in de steek om naar Bethlehem te gaan, spelend op hun doedelzak en fluit. Kleine muzikale taferelen uit de tijd van Peter Paul Rubens en Antoon Van Dyck die door het ensemble Cannamella weer tot leven gebracht worden aan de hand van vocale en instrumentale werken van lokale (Johannes BERCKELAERS, Petrus HURTADO, Guilielmus MESSAUS en Godefridus BUSSÉ), Engelse (William BYRD) en Italiaanse (Francesca CACCINI, Giovanni Battista RICCIO)  componisten werkzaam in deze kosmopolitische stad.


Ortus de Polonia

Poolse muziek uit de 16de en 17de eeuw

4 of 5 muzikanten

In de 16de eeuw was Krakau een belangrijk stad voor het muzikale leven. De koninklijke kapel bestond uit zangers en instrumentalisten afkomstig uit Polen, maar ook uit Italië, de Nederlanden, Duitsland en Hongarije. Polyfonie en instrumentale muziek van componisten zoals  Jerzy LIBAN, Waclaw z SZAMOTUL en Mikolaj z CHRZANOWA bleven bewaard in orgeltabulaturen. In de 17de eeuw reisden tal van Poolse muzikanten naar West-Europa en kwamen met een nieuwe muziekstijl terug. Zo speelt  Cannamella canzones, fantasia’s  en sonates in Venetiaanse stijl van Marcin MIELCZEWSKI, Adam JARZEBSKI, Nicolao ZIELENSKI en Aldebrando SUBISSATI, aangevuld met latere werken van componisten werkzaam of geïnspireerd door Polen zoals Georg Philipp TELEMANN en Johann Valentin MEDER.