Rubens, een meesterlijk schilder en spion

Muziek ten tijde van Rubens én een cantate van Willem Ceuleers op tekst van Leen Huet

4 muzikanten: baszanger, blokfluiten, dulcianen, spinet, orgel, theorbe en barokgitaar

Peter Paul Rubens (1577-1640) was naast een uitnemend schilder en zakenman ook een gewiekste diplomaat die onder andere voor de landvoogden Albert en Isabella diplomatieke opdrachten uitvoerde. Het ensemble Cannamella voert u mee naar de plaatsen waar Rubens heeft gereisd met dansmuziek uit Vlaanderen, aria’s uit Italië, Engelse Maskes en zwoele Spaanse muziek. Prachtige muziek, met als kers op de taart een cantate (Rubens spion) in ‘Monteverdi-stijl’ voor baszanger, blokfluit, basdulciaan en theorbe op tekst van Leen Huet, gecomponeerd door Willem Ceuleers.


De fantastische reis van een 17de-eeuwse edelman

Muziektafereeltjes uit het Fitzwilliam Virginal Book

2 of 3 muzikanten: blokfluiten, viola da gamba, klavecimbel/virginaal 

Een van de belangrijkste handschriften met Engelse (klavier)muziek, is het Fitzwilliam Virginal Book. Dat bevat 297 Airs, Variaties, Fantasieën, Toccata's, Pavanes, Gaillardes, Allemandes en Courantes op 220 folio's, gecomponeerd door onder meer John BULL, William BYRD, Giles FARNABY, Peter PHILIPS en Jan Pieterszoon SWEELINCK. De muziek uit het handschrift vormt de rode draad in dit programma bestaande uit verschillende muziektaferelen waar de klavierklanken worden afgewisseld met mooie blokfluitmuziek en viola da gamba.

The Vision of Delight

Maskes en Ayres

5 of 6 muzikanten: sopraan, blokfluit, barokhobo, viool, viola da gamba, luit, klavecimbel

The Vision of Delight laat zich inspireren door de favoriete spektakels van de Engelse hovelingen in de 16de en 17de eeuw : de Maskes. Deze feestelijkheden voor en door het hof, verwant aan de Italiaanse intermedii en de Franse ballet de cour, brachten een snuifje magie en propaganda aan alle soorten evenementen. In prachtige decors en kostuums, wisselden verschillende vormen van kunst (muziek, theater, dans, zang et poëzie) elkaar af. Antimaskes en hoofdmaskes volgden elkaar op, ingeleid door gezongen passages. Het ensemble Cannamella speelt voor u Ayres, Divisions, Catches, Maskes et andere dansen van componisten zoals Giles FARNABY, Henry PURCELL, Tobias HUME, William BRADE en J. DOWLAND. Ernstige, maar ook volkse melodieën, katapulteren u in de tijd; terwijl heksen en nymfen, liefde en strijd, u meenemen naar de wereld van het imaginaire.


Blomhofken van Cupido

Lief en leed in de Antwerpse en Brusselse liederen van de 17de eeuw

Verschillende bezettingen mogelijk vanaf 3 muzikanten

Cupido’s plagerijen, minne-klaghten, kluchtlietjes en processieliedekens … Onze voorouders bezongen deze kleurrijke muziektafereeltje op vermakelijke momenten in de kroeg, op het werk of gewoon gezellig thuis, onder familie en vrienden. Deze favoriete melodietjes werden, samen met mooie gedichten, uitgegeven in de vorm van kleine zakboekjes zoals het Brusselschen Blom-Hof van Cupido (1641), Den eerelycken pluck-voghel (Brussel, 1677) en Het citherken van Jesus (Brussel, 1670). Het ensemble Cannamella brengt deze Brusselse vertelsels en klinkdichten weer tot leven, afgewisseld met deuntjes van weleer.


Cantiones Natalitiae

Kerst in Antwerpen en Brussel ten tijde van Rubens

5 of 6 muzikanten : tenor, blokfluit, dulciaan, viool, viola da gamba, luit, klavecimbel/orgel

In het 17de-eeuwse Antwerpen weerklonken rond kerstmis de Cantiones Natalitiae. Deze meerstemmige kerstliederen, in het Nederlands of Latijn, werden gezongen door de professionele zangers van het kerkkoor, onder begeleiding van het orgel. Het meest geliefde thema was het pastorale gebeuren in de kerststal. Ontelbaar zijn de liederen waar het kindje Jesus ligt op stro in de kou, omringd door os en ezel. Herders laten hun bokjes en schaapjes in de steek om naar Bethlehem te gaan, spelend op hun doedelzak en fluit. Kleine muzikale taferelen uit de tijd van Peter Paul Rubens en Antoon Van Dyck die door het ensemble Cannamella weer tot leven gebracht worden aan de hand van vocale en instrumentale werken van lokale (Johannes BERCKELAERS, Petrus HURTADO, Guilielmus MESSAUS en Godefridus BUSSÉ), Engelse (William BYRD) en Italiaanse (Francesca CACCINI, Giovanni Battista RICCIO)  componisten werkzaam in deze kosmopolitische stad.


Ortus de Polonia

Poolse muziek uit de 16de en 17de eeuw

4 of 5 muzikanten

In de 16de eeuw was Krakau een belangrijk stad voor het muzikale leven. De koninklijke kapel bestond uit zangers en instrumentalisten afkomstig uit Polen, maar ook uit Italië, de Nederlanden, Duitsland en Hongarije. Polyfonie en instrumentale muziek van componisten zoals  Jerzy LIBAN, Waclaw z SZAMOTUL en Mikolaj z CHRZANOWA bleven bewaard in orgeltabulaturen. In de 17de eeuw reisden tal van Poolse muzikanten naar West-Europa en kwamen met een nieuwe muziekstijl terug. Zo speelt  Cannamella canzones, fantasia’s  en sonates in Venetiaanse stijl van Marcin MIELCZEWSKI, Adam JARZEBSKI, Nicolao ZIELENSKI en Aldebrando SUBISSATI, aangevuld met latere werken van componisten werkzaam of geïnspireerd door Polen zoals Georg Philipp TELEMANN en Johann Valentin MEDER.